Premiär på Skålsjön 2017

1:a PREMIÄREN PÅ SKÅLSJÖN LÖRDAGEN DEN 2017-02-04

  • Tid 07,30-15,00
  • Kortpriser 150:-/4 ädelfiskar.
    (OBS det går bra med swish om det   framgår att det gäller SKÅLSJÖPREMIÄREN 4/2 )
  • Uppvisas vid försäljningsplatsen ,Köjan,

  • Startskott när fisket börjar.Fiskekortförsäljningen börjar kl 07,00 Stövlar kan behövas. Kan bli vatten på isen bredvid skoterspåren

Färila FVO. har spårat med skoter på isen så det fins vägar att gå efter,

Regnbågar på upp till 7 kg är utplanterade.

Skoterförbud på isen under premiärerna,
KIK säljer Glögg & varmkorv ,

Fisket avslutas med signalskott 15.00.

Telefonnummret till Färila Fiskevårdsområde är: 070-3215746

Färila Fvo ställer upp med skotrar om några med rörelsehinder vill ha hjälp ut på isen och från isen.
 

2:a Premiären på Skålsjön hela systemet..
Skålsjön, Skålsjötjärn, Finssjötjörn, Rävsvenstjärn.

Lördagen den 11/2 2017 tid 07,30-15,00

Regler som ovan:

150:-/ 4 Ädelfiskar.
(Röding upp till 6 kg planterat i Rävsvenstjärn)


F.O.M Söndagen den 12/2 öppnas hela systemet under veckorna 120:-/ 4 Ädelfiskar

Gott nytt År 2017 med följande öppningar

Den 1/1 2017 Öppnas Svarttjärn och Lusttjärn för fiske.

Abbortjärn är också öppen .

Det går utmärkt att Swisha in på Fvos nummer:1235949656.

Ange gärna vilken sjö det gäller.

Nyplanterat i Abbortjärn 2016-12-19

Flyttning av avelsfällan i Enån

Färila fvo åtgärdar problemet i Enån.

Avelsfiske av Ljusnanöring - Avelsfällans betongfundament flyttas uppströms i Enån

Färila Fiskevårdsförening har i många år arbetat för att stärka populationen av Ljusnanöring.

Läs mer...