Kalkning 2016 i Ljusdals Kommun

Följande vattendrag kommer att kalkas av Ljusdals kommun Miljöenheten.

 

 

2015
2016
2017
Metod
Nedre Stugusjön
16
16
16
HKP
Övre Stugsjön
24
24
24
BÅT
Breasen
30
15
0
HKP
Buvallssjön
40
40
40
BÅT
Västerborrsjön
83
83
83
BÅT
Björnsjön
21
15
15
BÅT
Korrissjön
17
17
17
BÅT
Södra Virkasjärv
20
18
18
HKP
Nappo
25
25
25
BÅT
Vandelån
100
100
100
DOS
GÅRDSJÖSJÖN
10
10
10
BÅT
Kölsjön
44
44
44
BÅT
Blistersjön
20
20
20
HKP
Gebbaren
30
30
30
HKP