Ordförande Inge Swerin och Sekreterare Peter Hellström

Inge Swerin och Peter Hellström lämnade styrelsen i Färila fvo vid senaste årsmötet 28 Februari 2019 efter många långa år i styrelsen.
Båda hoppas på en god fortsättning för de  nyvalda i styrelsen och dom gamla styrelseledamöterna.