Utplantering i Abbortjärnen!

Nu har vi fyllt på med ny fisk i Abbortjärn - prima regnbågslax!

Jag vill också påminna om att vi har satt in fisk i Skålsjösystemet under sommaren.

 

/Fredrik Röjd