Färila Fiskevårdsområdesförening fyller 90 år!

Ja, i hela 90 år har Färila FVO arbetat för att vårda fisket inom vår vackra socken, och det är värt att uppmärksammas!

Vårt trevliga jubileum tillsammans med det faktum att vi har lite för mycket gädda i Ljusnan har föranlett oss i styrelsen att ta beslut om ett helt nytt fiskekort.

Vi kallar det för gäddfiskekortet, och gäller för en del av Ljusnan, närmare bestämt mellan FORSÄNGET till nacken på HENRIKSFORS.

Med tanke på vårt jubileum har vi fastställt priset till 90 kr per kalendervecka, och då får du fiska och ta upp hur mycket gädda som du önskar!