Skålsjösystemet öppet för fiske Söndagen den 2015-02-15

Skålsjösystemet öppet för fiske Söndagen den 15/2/2015
Hela systemet öppnas, Rävsvenstjärn, Skålsjön, Skålsjötjärn, Finnsjötjärn. Automaten öppen