Ordförande Inge Swerin och Sekreterare Peter Hellström

Inge Swerin och Peter Hellström lämnade styrelsen i Färila fvo vid senaste årsmötet 28 Februari 2019 efter många långa år i styrelsen.
Båda hoppas på en god fortsättning för de  nyvalda i styrelsen och dom gamla styrelseledamöterna.

 

Många fiskare på premiären på Skålsjön.

Många fiskare på premiären på Skålsjön. 160 fiskare kom och många löste dubbla kort vissa 3 kort.

Läs mer...

Premiären på Skålsjön 9 Februari.

1:a Fiskepremiären på Skålsjön lördagen den 9:e Februari 2019

  • Plats: Skålsjön
  • Tid:  07.30-15.00
  • Datum: lör, 09/2 2019
  • Kortpriser: 150:-/4 ädelfiskar.
  • Signalskott: när fisket börjar och slutar
  • Övrigt: Skoterförbud på isen under premiären.
  • Kortförsäljningen börjar 07,00.
  • Efter löst kort får man gå ut på  isen men ej borra före startskottet.
  • All mäskning är totalt förbjudet. ett spö får andvändas..
  • Kontrollavgift tillämpas om regler ej efterföljes.

 

Skålsjön öppen fr.o.m 10/2..

 

Rävsvenstjärn

och hela Skålsjösystemet

 

Lördagen den 16/2

kl. 07.30 – 15.00

 

Från 17/2 öppet i alla vatten.

 

Årsmöte 28/2 kl 19,00.

Revylokalen Färila.

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

GOD JUL & GOTT NYTT FISKE ÅR 2019.

Glöm inte premiären på skålsjön 9 Februari 2019.

/ styrelsen.

Planteringar under 2018. Färila Fvo

Inplanterat 2018

 

Sommar 2018 1.050 kg Kostnad 72.876:-

Vintern 2018 2.450 kg Kostnad 200.993:-

Öringar (2-somriga) i Ljusnan 1.400 st Kostnad 18.375:-

Summa 2018 3.500 kg Kostnad 292.244:-

 

 

 

2018 Sommar Vinter Totalt 2018

Skålsjön 600 kg 1.600 kg 2.200 kg

(Regnbåge)

Rävsvenstjärn 100 kg 450 kg 550 kg

(Röding 300 kg och öring 250 kg)

Skålsjötjärn/

Finnsjötjärn 200 kg 200 kg 400 kg

(Regnbåge)

Svarttjärn --- 100 kg 100 kg

(Regnbåge)

Lusttjärn --- 100 kg 100 kg

(Öring)

Abborrtjärn 150 kg --- 150 kg

(Regnbåge)

Vinterpremiär på Skålsjön 2019

Premiären på Skålsjön 2019 blir den 09 Februari.

Vidare info kommer efter Nyår 2019.

Styrelsen.

ÖPPET FÖR FISKE . Svarttjärn och Lusttjärn

Svarttjärn och Lusttjärn öppet för fiske.
Nyplanterat 2018-11-06.

Styrelsen.