Fiskeregler inom Färila Fvo

ALLMÄNT 2018

telefonnummret till Färila Fiskevårdsområde är: 070-3215746

 1. Fiskekortsinnehavarens barn under 15 år får fiska på dennes fiskekort.

Föreningar m.fl. som vill arrangera Fisketävlingar innom Färila Fvo skall ansöka om tillstånd för detta senast 1 månader i förväg . Styrelsen för Färila Fvo beslutar om tillstånd ges och av Färila Fvo på tilldelat vatten.
Kostnaden för fisketävlingar 10:/ per deltagare.

 

 År 2018 gäller följande

 1. LJUSNAN öppnas 15-05-2019

  1. Fisket i Ljusnan är tillåtet på Öring mellan 15/5 – 31/8 och Harr mellan 15/5 – 31/10.
  2. Färila FVO har beslutat införa s.k. fångstfönster på Harr, dvs. Harr mellan 25cm till Max 30cm får fångas. På Öring gäller minimåttet 40 cm.
  3. Max 4 fiskar per kort och dygn för Harr och Öring tillsammans. All övrig fångad Harr och Öring återutsätts omedelbart och undantagslöst. Även all skadad fisk.
  4. Tillåten fiskesträcka är från Laforsen ner till 100 m uppströms Skarpåns mynning.
  5. Tillåtet med fiske från båt Knutnäsudden till 100 m uppströms Henriksfors.
  6. Angling med max 12 don och ryssjefiske för arterna gädda och abborre är tillåtet. Gäller endast medlemmar eller tillsammans med medlem. OBS all agnfisk från andra kommuner är ej tillåten p.g.a. kräftpest mm och all agn fisk ska vara fryst minst ett(1) dygn före fisket.Gäddsax är förbjudet i hela Landet.
  7. Maskförbud I Ljusnan från Laforsen till Nedströms Knutnäsudden och gäller även vid Henriksfors strömmen. Till ett spö får fästas högst 3 flugor eller 1 drag. Hullingslös krok bör användas.
   Nätförbud råder i hela Ljusnan i Färila Fvo.
  8. Levande fisk får ej användas som agn. Fiske med utterbräda är förbjudet.
  9. (Premiär sedan år 2013) Flugfiskesträckan från Hovrahällarnas nacke och 2600 m uppströms till övre ändan av Brännholmen. Endast för fiske med Flugspö.
  10.  Fiske är förbjudet i alla biflöden från mynningen i Ljusnan och 500 m uppströms biflödet.
  11.  Fiske med s.k. Flytring är tillåtet i alla vatten som är öppna för fiske från båt. t.ex. Breasen, Sånghusssjön, Finnsjön, Linsdasjön, Björsjösjön, Skålavallssjön, Enskogssjöarna, Ygsjön, Ängratörn och Laforssjön.
   Ljusnan stängd f.o.m 1/11-2019
  12. Kontrollavgift tillämpas om ovanstående regler ej uppfylls.

 

SKÅLSJÖSYSTEMET OCH ABBORRTJÄRN.
ett kort gäller alla fem (5) vatten 150:-/Dag
Skålsjösystemet Öppet Fr.O.M 2019-02-??

 

 1. Särskilda bestämmelser gäller för följande vatten: Rävsvenstjärn, Skålsjön, Skålsjötjärn, Finnsjötjärn  samt Abborrtjärn.Fiskeförbud i biflödena.
 2. Kortautomaterna bortagna fr.o.m 1/1 2018. Fiske med ett (1) spö är tillåtet.
 3. Vid Abborrtjärn har Färila Fvo arrenderat marken i samarbete med Svea Skoog har iordningställt husvagncamping och fiske för rörelsehindrade.
 4. All MÄSKNING ÄR FÖRBJUDET inom områdets alla vatten. Vänligen kasta ej cigarettfimparna på isen/vattnet för fisken sväljer dessa och då blir det stopp i magsäcken och fisken dör av svält plågsamt och långsamt,
 5. Nätförbud råder i alla ädelfiskvatten (Abborrtjärn, Skålsjösystemet,  Lusttjärn, Svarttjärn.
 6. Båt, nät, angling är förbjudet i Abborrtjärn, Skålsjösystemet, Svarttjärn, samt Lusttjärn.
 7. Kontrollavgift tillämpas om ovanstående regler ej uppfylls.
  Samtliga uppgifter ska vara riktigt ifyllda på kortet i annat fall är kortet ogiltigt.
  Och Fiske utan giltigt fiskekort blir påföljden Polisanmälan.