Fiskeregler inom Färila Fvo

ALLMÄNT 2020

telefonnummret till Färila Fiskevårdsområde är: 070-32 66 297.

 1. Fiskekortsinnehavarens barn under 15 år får fiska på dennes fiskekort. När det gäller fiskekort vid våra put- and take-vatten så fiskar barn under 15 år på sin vårdnadshavares fiskekort, dock gäller maxgränsen på totalt fyra (4) ädelfiskar totalt per kort.

Föreningar m.fl. som vill arrangera Fisketävlingar innom Färila Fvo skall ansöka om tillstånd för detta senast 1 månader i förväg . Styrelsen för Färila Fvo beslutar om tillstånd ges och av Färila Fvo på tilldelat vatten.
Kostnaden för fisketävlingar 10:/ per deltagare.

 

Så kallad "powerbait" är förbjuden inom samtliga vatten tillhörande Färila FVO. Detta gäller både "kulor" samt "deg".

Med "powerbait" avses alla typer av syntetiskt framställda beten oavsett handelsnamn.

 

 År 2020 gäller följande

LJUSNAN öppnas 15-05-2020

1. Fisket i Ljusnan är tillåtet på Öring mellan 15/5 – 31/8 och Harr mellan 15/5 – 31/10.

2. Färila FVO har beslutat införa s.k. fångstfönster på Harr, dvs. Harr mellan 25cm till Max 30cm får fångas. På Öring gäller minimåttet 40 cm.

3. Max 4 fiskar per kort och dygn för Harr och Öring tillsammans. All övrig fångad Harr och Öring återutsätts omedelbart och undantagslöst. Även all skadad fisk.

4. Tillåten fiskesträcka är från Laforsen ner till 100 m uppströms Skarpåns mynning.

5. Fiske med båt är tillåten i Ljusnan, men ej i älvens starkare strömmar respektive forsar.

6. Angling med max 12 don och ryssjefiske för arterna gädda och abborre är tillåtet. Gäller endast medlemmar eller tillsammans med medlem. OBS all agnfisk från andra kommuner är ej tillåten p.g.a. kräftpest mm och all agn fisk ska vara fryst minst ett(1) dygn före fisket.

7. Maskförbud I Ljusnan från Laforsen till Nedströms Knutnäsudden och gäller även vid Henriksfors strömmen. Till ett spö får fästas högst 3 flugor eller 1 drag. Hullingslös krok bör användas.
Nätförbud råder i hela Ljusnan i Färila Fvo.

8. Levande fisk får ej användas som agn. Fiske med utterbräda är förbjudet.

9. Särskild flugfiskesträcka från Hovrahällarnas nacke och 2600 m uppströms till övre ändan av Brännholmen. Endast för fiske med Flugspö.

10. Fiske är förbjudet i alla biflöden från mynningen i Ljusnan och 500 m uppströms biflödet.

11. Fiske med s.k. Flytring är tillåtet i alla vatten som är öppna för fiske från båt. t.ex. Breasen, Sånghusssjön, Finnsjön, Linsdasjön, Björsjösjön, Skålavallssjön, Enskogssjöarna, Ygsjön, Ängratörn och Laforssjön. Under juni månad år 2020 genomförs en provperiod för flytringsfiske även i Abborrtjärn. 
 

Ljusnan är nu stängd f.o.m 1/11-2019

Kontrollavgift tillämpas om ovanstående regler ej uppfylls.

 

SKÅLSJÖSYSTEMET OCH ABBORRTJÄRN.
ett kort gäller alla fem (5) vatten 150:-/Dag. Bortsett från premiärdagarna, då gäller 200 kr/kort. 200 kr per dag och fyra (4) ädelfiskar gäller även försöksperioden i Abborttjärn.
Skålsjön samt Rävsvenstjärn vinteröppnar den 1 februari 2020.

 

 1. Särskilda bestämmelser gäller för följande vatten: Rävsvenstjärn, Skålsjön, Skålsjötjärn, Finnsjötjärn  samt Abborrtjärn.Fiskeförbud i biflödena.
 2. Kortautomaterna bortagna fr.o.m 1/1 2018. Fiske med ett (1) spö är tillåtet.
 3. All MÄSKNING ÄR FÖRBJUDET inom områdets alla vatten. Vänligen kasta ej cigarettfimparna på isen/vattnet för fisken sväljer dessa och då blir det stopp i magsäcken och fisken dör av svält plågsamt och långsamt,
 4. Nätförbud råder i alla ädelfiskvatten (Abborrtjärn, Skålsjösystemet,  Lusttjärn, Svarttjärn.)
 5. Båt, nät, angling är förbjudet i Abborrtjärn, Skålsjösystemet, Svarttjärn, samt Lusttjärn.
 6. Kontrollavgift tillämpas om ovanstående regler ej uppfylls.
  Samtliga uppgifter ska vara riktigt ifyllda på kortet i annat fall är kortet ogiltigt.
  Och Fiske utan giltigt fiskekort blir påföljden Polisanmälan.

 

 

TILLÄMPNING AV GDPR

 

Tillämpning av GDPR inom Färila Fiskevårdsområdesförening

 

 

Personuppgiftsansvarig för Färila FVO är fiskevårdsområdets styrelse.

 

Vi behandlar uppgifter avseende namn och adress till våra medlemmar i syfte att kunna möjliggöra utskick av årligt medlemskort. I de fall den enskilde önskar att få nämnda medlemskort/faktura via e-post kommer även e-postadress att registreras.

 

Färila FVO delar inte med sig dessa uppgifter till tredje part.

 

När en medlem begär utträde ur fiskevårdsområdesföreningen stryks dina personuppgifter ur vårt register.

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

 

Granskningsmyndighet för hantering av personuppgifter är Datainspektionen.