Styrelse

Faktura adress:
Färila Fiskevårdsområde
C/o Fredrik Röjd
Hyttebovägen 31
827 63 Färila

Postgirot till Färila Fvo:94 46 91-5.

Kontaktpersoner - Styrelsen 2019-2020

Kontakter i Styrelsen från årsmötet 2019-02-28. OBS att telefonnumret till Färila Fiskevårdsområde är: 070-321 57 46

Ordförande

Fredrik Röjd (Ordf.)

Fredrik Röjd Mobil: 070 326 62 97
E-post:

 

Ansvarsområde: Totalansvarig för Färila FVO, organisatör, samordnare. Fakturamottagare.

Sören Haglund  (Kassör)

Peter

Tel: 
Mobil: 0706820641
E-post:

Ansvarsområde: Kassör, Deltagare i Bidragsansökningar,
Fisketsdag, premiärerna, Ekonomin i området.

   Sekreterare
CHRISTIAN JENSEN
Peter

 

Tel:
Mobil:070 214 18 89
E-post:

Ansvarspmråde:

Färila FVO's sekreterare
mottaganade av motioner, korrspodens, m.m.

Rolf Frank  Färila Fvo styreleledamot

Peter

Tel: 0651-233 37
Mobil:070-230 08 26
E-post:

Ansvarsområde: El fiske,områdes fiskevårdare ,
utbetlning av fångad mink, Utplanteringar, Avelsfiske, Områdets anläggningar, 
fisketillsyningsman.

 

Yngve Nyman 

PeterTel: 0651-231 49
Mobil:070-6476906
E-post:
Ansvarsområde:

Premiärer Utplanteringar. fisketillsyn.

Gunnar Carlström

Gunnar Carlström

Tel: 0651-221 08
Mobil: 070-207 31 48
Epost:

Ansvarsområde:

Fisketillsyningsman

Per Norberg

Per Norberg

Tel: 0651-212 51
Mobil: 070-600 30 43
E-post:
Anvarsområde:

 allt i allo.flugfiske specalist, provfiske gruppen.

Christian Jensen

Peter

Tel: 0651-123 82
Mobil: 070-2141889
E-post:

Anvarsområde:

 "Projekt Holån's Framtid"
Christian är Färila FVO's kontaktman om Holån's framtid samt påverkan från Torvbrytningen (Skrottmyran).

Pär Ferm Ny i styrelsen 2018

mera info kommer.

 

Tel:
Mobil: 070 727 92 02

Ansvarsområde:

Allt i allo & Fisketsdag, fiskepremiärer, fiskeplanteringar, m.m.

 

Benny Embretsén Vise Ordförande.
 

Benny EmbretsénMobil: 070-340 76 25
E-post:

Ansvarsområde: Vise Ordförande.

Au, fiskepremiärer, allt i allo. Fisketillsyn.

Roy Nilsson

Roy NilssonMobil: 070-171 18 24
E-post:
Ansvarsområde: Ord. styrelsemedlem

Bengt Kaukoranta ,Ny i styrelsen 2018

Carles Wallberg Mobil: 076
E-post: ingen angiven

 

Ansvarsområde:
Ny i styrelsen sedan 2018