Rolf Frank  Färila Fvo styreleledamot

Peter

Tel: 0651-233 37
Mobil:070-230 08 26
E-post:

Ansvarsområde: El fiske,områdes fiskevårdare ,
utbetlning av fångad mink, Utplanteringar, Avelsfiske, Områdets anläggningar, 
fisketillsyningsman.