Aktuellt inom Färila FVOF

Håll dig uppdaterad om vad som händer

Årsmöte för Färila Fiskevårdsområdesförening år 2022

 

Årsmöte, eller "ordinarie fiskestämma" som det formellt heter kommer även detta år att hållas på

Revylokalen, Färila.

Torsdag den 21 april klockan 18.00.

Föreningen bjuder på enklare fika.

Handlingar kan erhållas efter begäran från ordförande Fredrik Röjd.

070-32 66 297,

Skålsjösystemet/ Abborrtjärn

”Put'n'Take”
(Försäljning)

 • Dagkort: 150 kr
 • 200 kr/dag vid premiärerna.
 • Flytringsfiske i Abborrtjärn: 200 kr.
 • 4 st ädelfiskar per kort.

Ljusnan inkl. Svarttjärn, Luststjärn

Harr & Öring

 • Dagkort: 150 kr
 • Veckokort: 400 kr
 • Årskort: 800 kr
 • Gäddkort: 90 kr/v.
  Endast mellan Forsänget och nacken på Henriksfors i Ljusnan.

Övriga vatten & camping

Ej Lusttjärn el. Svarttjärn
(aborre, gädda m.fl.)

 • Dagkort: 50 kr
 • Veckokort: 150 kr
 • Årskort: 300 kr
 • Camping Abborrtjärn: 100 kr/dygn