Färila FVOF:s Styrelse

Kontakta oss för mer information

Yngve Nyman (suppleant) | Färila FVOf

070-647 69 06
ÄNDRA: Ingen angiven

Anvarsområde:
ÄNDRA: Allänt.

Kontaktinformation | Färila FVOf

Kontaktinformation | Färila FVOf

Fakturaadress:

Färila Fiskevårdsområdesförening
C/o Fredrik Röjd
Hyttebovägen 31
827 63 Färila

Postgiro till Färila FVOf:

94 46 91-5

Telefon till Färila FVOf:

070-32 66 297


Styrelsen 2023-2024

Kontakter i Styrelsen från årsmötet 2023

Fredrik Röjd - Ordf. Styrelse Färila FVO

Fredrik Röjd (ordförande) | Färila FVOf

070 326 62 97

Ansvarsområde: Totalansvarig för Färila FVOf. Fakturamottagare, kontaktperson.

Benny Embretsén (vice ordf.) | Färila FVOf

070-340 76 25

Ansvarsområde: 
Fiskepremiärer, vinterfiske mm. Samordnare för fisketillsynsmän.

Sören Haglund (kassör) | Färila FVOf

070 682 06 41

Ansvarsområde: Kassör.
Beställare av utsättningsfisk.

Pär Ferm (sekreterare) | Färila FVOf

070 727 92 02

Ansvarsområde:
Förekommande sekreteraruppgifter.

Rolf Frank (ledamot) | Färila FVOf

0651-233 37
070-230 08 26

Ansvarsområde: El-fiske. Områdets fiskevårdare. Tar emot fångad mink.

Daniel Berg (ledamot) | Färila FVOf

  070-321 54 59
 

Daniel är ansvarig för våra sociala medier och svarar bl.a. via Messenger.

Nils Eriksson (ledamot) | Färila FVOf

070-260 52 81
 

Roy Nilsson (suppleant) | Färila FVOf

: 070-171 18 24

Christian Jensen (suppleant) | Färila FVOf

070 214 18 89
 

Ansvarspmråde:
Bevakar frågor rörande Holån.

Bengt Kaukoranta (suppleant) | Färila FVOf

Ansvarsområde: Allmänt.