Färila FVOF:s Styrelse

Kontakta oss för mer information

Kontakt information | Färila FVOF

Kontakt information | Färila FVOF

Faktura adress:
Färila Fiskevårdsområdesförening
C/o Fredrik Röjd
Hyttebovägen 31
827 63 Färila


Postgirot till Färila FVOF:
94 46 91-5
Telefon till Färila FVOF:
070-32 66 297

Styrelsen 2021-2022

Kontakter i Styrelsen från årsmötet 2021-02-28.

Fredrik Röjd - Ordf. Styrelse Färila FVO

Fredrik Röjd (ordförande) | Färila FVOF

070 326 62 97

Ansvarsområde: Totalansvarig för Färila FVO, organisatör, samordnare. fakturamottagare.

Benny Embretsén (vice ordf.) | Färila FVOF

070-340 76 25

Ansvarsområde: 
Fiskepremiärer, vinterfiske mm.

Sören Haglund (kassör) | Färila FVOF

070 682 06 41

Ansvarsområde: Kassör, Deltagare i Bidragsansökningar,
Fisketsdag, premiärerna, Ekonomin i området.

Pär Ferm (sekreterare) | Färila FVOF

070 727 92 02

Ansvarsområde:
Förekommande sekreteraruppgifter.

Rolf Frank (ledamot) | Färila FVOF

0651-233 37
070-230 08 26

Ansvarsområde: El-fiske, områdes fiskevårdare, Utbetlning av fångad mink, Utplanteringar, Avelsfiske, Områdets anläggningar, fisketillsyningsman.

Daniel Berg (ledamot) | Färila FVOF

  070-321 54 59
 

Nils Eriksson (ledamot) | Färila FVO

070-260 52 81
 

Roy Nilsson (suppleant) | Färila FVOF

: 070-171 18 24

Per Norberg (suppleant) | Färila FVO

0651-212 51
070-600 30 43

Anvarsområde:
Flugfiskespecialist

Christian Jensen (suppleant) | Färila FVOF

070 214 18 89
 

Ansvarspmråde:
Bevakar frågor rörande Holån.

Bengt Kaukoranta (suppleant) | Färila FVOF

Ansvarsområde: Allmänt.