Aktuellt inom Färila FVOF

Håll dig uppdaterad om vad som händer

Färila Fiskevårdsområdesförening får Bronsfisken 2014

Färila Fiskevårdsområdesförening får Bronsfisken 2014.

Färila FVOF har under flera år aktivt arbetat med fisket och fiskevården, bl.a genom att återskapa vandringsmöjligheterna för fisken inom fiskevårdsomådet.

Man har på ett framgångsrikt sätt lyckas finasiera detta arbete vilket lett till en ändamålsenlig och professionell fixkevård, med allt vad detta betyder för bygden och dess näringar. Bengt Benjaminsson Ordf. Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.
Priset (Broncsfisken ) Från och med Fredag.är den möjligt att beskåda i Skyltfönstret hos Edlunds Foto & Data Färila

Ordf. Inge Sverin för Färila FVO mottar Bronsfisken

Bronsfisken Diplom

Skålsjösystemet/ Abborrtjärn

”Put'n'Take”
(Försäljning)

 • Dagkort: 150 kr
 • 200 kr/dag vid premiärerna.
 • Flytringsfiske i Abborrtjärn: 200 kr.
 • 4 st ädelfiskar per kort.

Ljusnan inkl. Svarttjärn, Luststjärn

Harr & Öring

 • Dagkort: 150 kr
 • Veckokort: 400 kr
 • Årskort: 800 kr
 • Gäddkort: 90 kr/v.
  Endast mellan Forsänget och nacken på Henriksfors i Ljusnan.

Övriga vatten & camping

Ej Lusttjärn el. Svarttjärn
(aborre, gädda m.fl.)

 • Dagkort: 50 kr
 • Veckokort: 150 kr
 • Årskort: 300 kr
 • Camping Abborrtjärn: 100 kr/dygn