Aktuellt inom Färila FVOF

Håll dig uppdaterad om vad som händer

Information om medlemskap i Färila FVOf 2023

Hej medlemmar!

Som ni säkert vet är det mycket förmånligt att vara medlem i Färila FVOf.

Medlem i vår fina fiskevårdsområdesförening kan du bli om du uppfyller något av följande krav:

1. Du är mantalskriven inom Färila FVO

2. Du äger en fastighet/mark inom Färila FVO.

Nu har vi dock haft samma medlemsavgift i över ett decennium och vi känner oss nu nödgade att höja desamma.

För år 2023 gäller följande medlemsavgifter:

- Enskild medlem 250 kr.

- Familjemedlemskort 350 kr.

För familjemedlemsskap gäller följande:

Sammanboende par samt hemmaboende barn under 15 år fiskar på familjekortet.

 

/Styrelsen Färila FVOf

Skålsjösystemet/ Abborrtjärn

”Put'n'Take”
(Försäljning)

 • Dagkort: 150 kr
 • 200 kr/dag vid premiärerna.
 • Flytringsfiske i Abborrtjärn: 200 kr.
 • 4 st ädelfiskar per kort.

Ljusnan inkl. Svarttjärn, Luststjärn

Harr & Öring

 • Dagkort: 150 kr
 • Veckokort: 400 kr
 • Årskort: 800 kr
 • Gäddkort: 90 kr/v.
  Endast mellan Forsänget och nacken på Henriksfors i Ljusnan.

Övriga vatten & camping

Ej Lusttjärn el. Svarttjärn
(aborre, gädda m.fl.)

 • Dagkort: 50 kr
 • Veckokort: 150 kr
 • Årskort: 300 kr
 • Camping Abborrtjärn: 100 kr/dygn