Aktuellt inom Färila FVOF

Håll dig uppdaterad om vad som händer

Nytt om put- and take

Hej alla glada put- and take-fiskare!

Nu har Färila FVOf ånyo planterat ut regnbåge i Skålsjön och Abbortjärn.

Vi inom fiskevårdsområdesföreningen fortsätter vårt idoga arbete med att plantera ut ny fisk i våra "p&t"-vatten.

Det här är dock ett arbete som hela tiden blir svårare och svårare!

Antalet fiskodlare blir färre och färre, reglerna att följa blir fler och fler och transporterna blir längre och längre.

Det här är en stor anledning till varför vi inom Färila FVOf valt att avveckla Skålsjötjärn och Finnsjötjärn som "p&t"-vatten.

Det blir helt enkelt övermäktigt för oss att hålla igång även dessa.

Här är det då av värde att betona att man nu kan fiska i Skålsjötjärn och Finnsjötjärn med helt vanligt fiskekort. 

(Alltså antingen med "övriga vatten" eller med "Ljusnan och övriga vatten". Det senare gäller alltså både älven och

övriga vatten utom p&t.)

 

Som vi ser det nu är det en hotbild mot vår p&t-verksamhet att priserna på både bränsle och fiskfoder ökar.

Det går en gräns där vi kommer att bli tvungna att höja priserna för fiske i put- and take. Vi är inte där ännu, men 

fortsätter samhällsutvecklingen som den gör nu så är vi snart där.

 

Skålsjösystemet/ Abborrtjärn

”Put'n'Take”
(Försäljning)

 • Dagkort: 150 kr
 • 200 kr/dag vid premiärerna.
 • Flytringsfiske i Abborrtjärn: 200 kr.
 • 4 st ädelfiskar per kort.

Ljusnan inkl. Svarttjärn, Luststjärn

Harr & Öring

 • Dagkort: 150 kr
 • Veckokort: 400 kr
 • Årskort: 800 kr
 • Gäddkort: 90 kr/v.
  Endast mellan Forsänget och nacken på Henriksfors i Ljusnan.

Övriga vatten & camping

Ej Lusttjärn el. Svarttjärn
(aborre, gädda m.fl.)

 • Dagkort: 50 kr
 • Veckokort: 150 kr
 • Årskort: 300 kr
 • Camping Abborrtjärn: 100 kr/dygn