Aktuellt inom Färila FVOF

Håll dig uppdaterad om vad som händer

Rapport från årsmötet

 

Torsdagen den 21 april hölls 2022 års ordinarie fiskestämma, eller årsmöte som man säger till vardags.

Platsen var Revylokalen i Färila och Peter Lindgren satt ordförande för mötet.

Efter stämman och det efterföljande konstitutionaliserande styrelsemötet stod det klart att Färila FVOf:s styrelse

blev oförändrad gentemot föregående verksamhetsår.

Av styrelsens och revisionens redovisningar framgår det tydligt att Färila FVOf är en mycket stabil och

aktiv organisation. Alla medlemmar och gästfiskare kan räkna med att Färila FVOf kommer att fortsätta att

satsa och driva utvecklingen framåt!

Skålsjösystemet/ Abborrtjärn

”Put'n'Take”
(Försäljning)

 • Dagkort: 150 kr
 • 200 kr/dag vid premiärerna.
 • Flytringsfiske i Abborrtjärn: 200 kr.
 • 4 st ädelfiskar per kort.

Ljusnan inkl. Svarttjärn, Luststjärn

Harr & Öring

 • Dagkort: 150 kr
 • Veckokort: 400 kr
 • Årskort: 800 kr
 • Gäddkort: 90 kr/v.
  Endast mellan Forsänget och nacken på Henriksfors i Ljusnan.

Övriga vatten & camping

Ej Lusttjärn el. Svarttjärn
(aborre, gädda m.fl.)

 • Dagkort: 50 kr
 • Veckokort: 150 kr
 • Årskort: 300 kr
 • Camping Abborrtjärn: 100 kr/dygn