Om Färila FVOf

Karta över Färila Fiskevårdsförening

Hälsinglands bästa fiskevatten!

Färila Fiskevårsområde grundades 1930. Fiskemöjligheterna här är mycket goda och vi arbetar målmedvetet med att utveckla och återställa våra sjöar och vattendrag.