Lämna din fångstrapport

Ladda gärna upp bilder & filmer

Fångstrapport | Färila FVOf

Fångstrapport | Färila FVOf

Hur många fiskar har du fångat?

Lägg gärna till din fångsrapport här så får vi bättre ordning och kontroll på hur mycket som ska planteras ut. Du kan även ladda upp bilder på fiskarna. Tack för hjälpen! /Styrelsen.

Fiskekortsförsäljning | Färila FVOf

Fiskekortsförsäljning | Färila FVOf

Information om fiskekort 2024 - Här kan du läsa allt du behöver veta för att skaffa ett fiskekort. OBS! Färila fiskevårdsområde har inte längre några fiskekortsautomater och fiskekort.se har upphört!

Om våra fiskevatten | Färila FVOf

Om våra fiskevatten | Färila FVOf

Våra fiske vatten
Fiskeregler inom Färila FVOf

Fiskeregler inom Färila FVOf

Allmänna fiskeregler inom vårt FVO

Telefonnummret till Färila Fiskevårdsområde är: 070-32 66 297.

 1. Fiskekortsinnehavarens barn under 15 år får fiska på dennes fiskekort. När det gäller fiskekort vid våra put- and take-vatten så fiskar barn under 15 år på sin vårdnadshavares fiskekort, dock gäller maxgränsen på totalt fyra (4) ädelfiskar totalt per kort.
 2. Föreningar m.fl. som vill arrangera Fisketävlingar innom Färila Fvo skall ansöka om tillstånd för detta senast 1 månader i förväg . Styrelsen för Färila Fvo beslutar om tillstånd ges och av Färila FVOf på tilldelat vatten.
  Kostnaden för fisketävlingar 10:/ per deltagare.

 

För år 2024 gäller följande

Ljusnan öppnas 15-05-2024

1. Fisket i Ljusnan är tillåtet på Öring mellan 15/5 – 31/8 och Harr mellan 15/5 – 31/10. All öring inom FVO är fredade 1/9 - 1/11)

2. Färila FVO har beslutat införa s.k. fångstfönster på Harr, dvs. Harr mellan 25cm till Max 30cm får fångas. På Öring gäller minimåttet 40 cm.

3. Max 4 fiskar per kort och dygn för Harr och Öring tillsammans. All övrig fångad Harr och Öring återutsätts omedelbart och undantagslöst. Även all skadad fisk.

4. Tillåten fiskesträcka är från Laforsen ner till 100 m uppströms Skarpåns mynning.

5. Fiske med båt är tillåten i Ljusnan, men ej i älvens starkare strömmar respektive forsar.

6. Angling med max 12 don och ryssjefiske för arterna gädda och abborre är tillåtet. Gäller endast medlemmar eller tillsammans med medlem. OBS all agnfisk från andra kommuner är ej tillåten p.g.a. kräftpest mm och all agn fisk ska vara fryst minst ett(1) dygn före fisket.

7. Maskförbud I Ljusnan från Laforsen till Nedströms Knutnäsudden och gäller även vid Henriksfors strömmen. Till ett spö får fästas högst 3 flugor eller 1 drag. Hullingslös krok bör användas.
Nätförbud råder i hela Ljusnan i Färila Fvo.

8. Levande fisk får ej användas som agn. Fiske med utterbräda är förbjudet.

9. Särskild flugfiskesträcka från Hovrahällarnas nacke och 2600 m uppströms till övre ändan av Brännholmen. Endast för fiske med Flugspö.

10. Fiske är förbjudet i alla biflöden från mynningen i Ljusnan och 500 m uppströms biflödet.

11. Fiske med s.k. Flytring är tillåtet i alla vatten som är öppna för fiske från båt. t.ex. Breasen, Sånghusssjön, Finnsjön, Linsdasjön, Björsjösjön, Skålavallssjön, Enskogssjöarna, Ygsjön, Ängratörn och Laforssjön.

Flytringsfiske tillåtet även i Abborrtjärn mot särskild avgift.
 

Kontrollavgift tillämpas om ovanstående regler ej uppfylls.

 1. Särskilda bestämmelser gäller för följande vatten: Rävsvenstjärn, Skålsjön, samt Abborrtjärn. Fiskeförbud i biflödena.
 2. Kortautomaterna bortagna fr.o.m 1/1 2018. Fiske med ett (1) spö är tillåtet.
 3. All MÄSKNING ÄR FÖRBJUDET inom områdets alla vatten. Vänligen kasta ej cigarettfimparna på isen/vattnet för fisken sväljer dessa och då blir det stopp i magsäcken och fisken dör av svält plågsamt och långsamt,
 4. Nätförbud råder i alla ädelfiskvatten (Abborrtjärn, Skålsjösystemet,  Lusttjärn, Svarttjärn.)
 5. Båt, nät, angling är förbjudet i Abborrtjärn, Skålsjösystemet, Svarttjärn, samt Lusttjärn.
 6. Kontrollavgift tillämpas om ovanstående regler ej uppfylls.
  Samtliga uppgifter ska vara riktigt ifyllda på kortet i annat fall är kortet ogiltigt.
  Och Fiske utan giltigt fiskekort blir påföljden Polisanmälan.
 1. Angling med fler don än 12: 500 kr
 2. Fiske med spinnare inom flugfiskesträcka: 500 kr
 3. Fiske efter gädda med köpt gäddfiskekort utanför avsett område: 500 kr
 4. Kastande av fimp eller påssnus i fiskevatten: 500 kr.
 5. Fler drag än 1 eller fler flugor än 3: 500 kr per extra drag/fluga dock max 3000 kr.
 6. Mäskning inom vårt FVO: 500 kr
 7. Fiske med mer än 1 spö i ”övriga vatten”: 500 kr
 8. Fiske med fler spön än 1 i put- and-takevatten: 1000 kr
 9. Fiske med mask i Ljusnans forsar eller inom flugfiskesträcka: 1000 kr
 10. Angling i put-and-takevatten utan tillstånd av ordförande: 1000 kr
 11. Fiske i områden där vi har förbjudit fiske men som inte regleras i lag: 1000 kr
  (Exempelvis är det reglerat i lag vilket avstånd som gäller från vattenkraftverk och dammar mm.)
 12. Brott mot våra fångstfönsterbestämmelser: 1000 kr
 13. Brott mot minimilängdbestämmelser: 1000 kr
 14. Fiske med båt i Ljusnans forsar: 1000 kr
 15. Brott mot våra agnbestämmelser: 1000 kr
  (Gäller inte det om levande agn, då detta omfattas av svensk lag. Då är det allmänt åtal istället.)
 16. Mäskning med majs: 1000 kr.
 17. Fiske från båt i put-and-takevatten: 1500 kr (Även flytring). bortsett då från Abborrtjärn där flytring är tillåten.)
 18. Fiske med nät i Ljusnan: 1500 kr
 19. Fiske i stängda vatten: 1500 kr
 20. Fiske med nät, mjärde eller rysscha i put- and takevatten: 3000 kr
 21. Fiske med nät, mjärde eller rysscha i Bleka Gäddtjärn 3000 kr
 22. Fiske med utterbräde i Ljusnan: 3000 kr
 23. Fiske med utterbräde i Put-and-takevatten: 3000 kr

Skålsjösystemet/ Abborrtjärn

”Put'n'Take”
(Försäljning)

 • Dagkort: 150 kr
 • 200 kr/dag vid premiärerna.
 • Flytringsfiske i Abborrtjärn: 200 kr.
 • 4 st ädelfiskar per kort.

Ljusnan inkl. Svarttjärn, Luststjärn

Harr & Öring

 • Dagkort: 150 kr
 • Veckokort: 400 kr
 • Årskort: 800 kr
 • Gäddkort: 90 kr/v.
  Endast mellan Forsänget och nacken på Henriksfors i Ljusnan.

Övriga vatten & camping

Ej Lusttjärn el. Svarttjärn
(aborre, gädda m.fl.)

 • Dagkort: 50 kr
 • Veckokort: 150 kr
 • Årskort: 300 kr
 • Camping Abborrtjärn: 100 kr/dygn