Öppna & stängda vatten inom Färila FVOf

Breasen

Björsjösjön

Enskogssjön

Finnsjön

Linstasjön

Laforssjön

Skålvallssjön

Sånghussjön

Ygsjön

Ängratörn

Gammelvallstjärn

Lusttjärn

Aborrtjärn

Finnsjötjärn

Skålsjön

Skålsjötjärn

Svarttjärn

Dåasen

Gebbaren

Mångsjön (Nedre)

Mångsjön (Övre)

Ranungen (västra delen)

Ljusnan

MellanLjusnan

Skålsjön

Rävsvenstjärn