Aktuellt inom Färila FVOF

Håll dig uppdaterad om vad som händer

Ny utsättning av fisk i put- and take!

 

Hej fiskare!

Idag, 11 augusti 2022, har vi satt ut nya friska och starka regnbågar i Skålsjön samt i Abborrtjärn.

Vi inom Färila FVOf:s styrelse är mycket stolta och nöjda över att vi lyckas få tag på fin sättfisk i dessa tider då

många fiskevårdsområden har problem att fåt tag på fisk till sina put- and takevatten.

 

 

Fiskets dag!

 

Ni kommer väl till Fiskets dag vid Skålsjön onsdagen den 13 juli?

Gratis fiske i sjön kl 11.00 - 15.00 och barnen fiskar i en kasse med regnbågar i!

Försäljning av rökt fisk och kôlbullar.

Ny utplantering i put- and take!

Hej alla fiskare!

Så har vi återigen satt ut fisk i våra populära put- and takevatten.

Fina regnbågar till Skålsjön och Abborrtjärn, men även minst lika fina öringar till Rävsvenstjärn.

Nu vet ni vad ni kan välja att syssla med under den nalkande midsommarhelgen!

 

Mvh

Styrelsen

Nytt om put- and take

Hej alla glada put- and take-fiskare!

Nu har Färila FVOf ånyo planterat ut regnbåge i Skålsjön och Abbortjärn.

Vi inom fiskevårdsområdesföreningen fortsätter vårt idoga arbete med att plantera ut ny fisk i våra "p&t"-vatten.

Det här är dock ett arbete som hela tiden blir svårare och svårare!

Antalet fiskodlare blir färre och färre, reglerna att följa blir fler och fler och transporterna blir längre och längre.

Det här är en stor anledning till varför vi inom Färila FVOf valt att avveckla Skålsjötjärn och Finnsjötjärn som "p&t"-vatten.

Det blir helt enkelt övermäktigt för oss att hålla igång även dessa.

Här är det då av värde att betona att man nu kan fiska i Skålsjötjärn och Finnsjötjärn med helt vanligt fiskekort. 

(Alltså antingen med "övriga vatten" eller med "Ljusnan och övriga vatten". Det senare gäller alltså både älven och

övriga vatten utom p&t.)

 

Som vi ser det nu är det en hotbild mot vår p&t-verksamhet att priserna på både bränsle och fiskfoder ökar.

Det går en gräns där vi kommer att bli tvungna att höja priserna för fiske i put- and take. Vi är inte där ännu, men 

fortsätter samhällsutvecklingen som den gör nu så är vi snart där.

 

Nu är fritidsområdet runt Abborrtjärn vårstädat!

Ja, så har våra duktiga ideella medarbetare inom färila fiskevårdsområdesförening så genomfört den årliga vårstädningen

av vårt fritids-/campingområde vid Abbortjärn i närheten av Laforsen/Enskogen.

Nu är det bara att komma och campa och fiska!

 

Rapport från årsmötet

 

Torsdagen den 21 april hölls 2022 års ordinarie fiskestämma, eller årsmöte som man säger till vardags.

Platsen var Revylokalen i Färila och Peter Lindgren satt ordförande för mötet.

Efter stämman och det efterföljande konstitutionaliserande styrelsemötet stod det klart att Färila FVOf:s styrelse

blev oförändrad gentemot föregående verksamhetsår.

Av styrelsens och revisionens redovisningar framgår det tydligt att Färila FVOf är en mycket stabil och

aktiv organisation. Alla medlemmar och gästfiskare kan räkna med att Färila FVOf kommer att fortsätta att

satsa och driva utvecklingen framåt!

Årsmöte för Färila Fiskevårdsområdesförening år 2022

 

Årsmöte, eller "ordinarie fiskestämma" som det formellt heter kommer även detta år att hållas på

Revylokalen, Färila.

Torsdag den 21 april klockan 18.00.

Föreningen bjuder på enklare fika.

Handlingar kan erhållas efter begäran från ordförande Fredrik Röjd.

070-32 66 297,

Nya spår på Rävsvenstjärn

Sprat p Rvsvenstjrn

Så har vi spårat med snöskoter på Rävsvenstjärn så att det blir lättare för våra fiskare att ta sig ut på isen.

Styrelsen tackar alla som genom ideellt arbete möjliggör ett så bra put-and takefiske som vi har i Färila.

Ett stort tack till er alla! (Ingen nämnd - ingen glömd).

 

Skålsjösystemet/ Abborrtjärn

”Put'n'Take”
(Försäljning)

 • Dagkort: 150 kr
 • 200 kr/dag vid premiärerna.
 • Flytringsfiske i Abborrtjärn: 200 kr.
 • 4 st ädelfiskar per kort.

Ljusnan inkl. Svarttjärn, Luststjärn

Harr & Öring

 • Dagkort: 150 kr
 • Veckokort: 400 kr
 • Årskort: 800 kr
 • Gäddkort: 90 kr/v.
  Endast mellan Forsänget och nacken på Henriksfors i Ljusnan.

Övriga vatten & camping

Ej Lusttjärn el. Svarttjärn
(aborre, gädda m.fl.)

 • Dagkort: 50 kr
 • Veckokort: 150 kr
 • Årskort: 300 kr
 • Camping Abborrtjärn: 100 kr/dygn